Home » مرگ ايوان ايليچ by Leo Tolstoy
مرگ ايوان ايليچ Leo Tolstoy

مرگ ايوان ايليچ

Leo Tolstoy

Published
ISBN :
Hardcover
168 pages
Enter the sum

 About the Book 

مرگ ایوان ایلیچ، نخستین اثر در دوره ی بازگشت تالستوی است. پس از وقفه های تردیدآمیز، تالستوی با این اثر است که توانست شاهکاری دیگر خلق کند. تا جایی که گی دو مو پاسان، داستان نویس مشهور فرانسوی، پس از خواندن ترجمه اش در یادداشت های روزانه اش می نویسد:Moreمرگ ایوان ایلیچ، نخستین اثر در دوره ی بازگشت تالستوی است. پس از وقفه های تردیدآمیز، تالستوی با این اثر است که توانست شاهکاری دیگر خلق کند. تا جایی که گی دو مو پاسان، داستان نویس مشهور فرانسوی، پس از خواندن ترجمه اش در یادداشت های روزانه اش می نویسد: خواندن اثر تالستوی مرا به کلی از خودم ناامید کرد. می خواستم تک تک آثارم را بسوزانم.می توان گفت تالستوی با مرگ ایوان ایلیچ به آن نویسنده ای تبدیل شد که بهترین شرح را در وحشت از مرگ در تاریخ ادبیات نوشته است. به نظر می رسد این رمانی باشد انجیلی که این تشویش را ایجاد می کند که واقعا اثر هنری چیست. پرسشی که همواره در ادبیات روس رواج داشته است. این ها همه را به این دلیل می گویم که در مرگ ایوان ایلیچ هیچ تصویرگری و پرداختی وجود ندارد و اتفاقا این ها عناصری هستند که بدون آن ها هیچ هنر بشری وجود نداشته است.لی سوفسکی درباره ی این رمان می گوید: مرگ ایوان ایلیچ با آن پرداخت غیرمعمول تصاویر و آن حقیقت ژرف، و غیبت کامل و مشهود هرگونه شرط گرایی اثری است که در تاریخ ادبیات روسیه مشابهی ندارد.بو رنین منتقد بزرگ روس می گوید: مرگ ایوان ایلیچ به مثابه ی الگویی است برای رئالیسمی تاثیرگذار و حقیقتی پیوسته که بعید است آن را نزد هنرمندان بزرگ هم به آسانی بتوان یافت.